Песни М

Момице,райковленчице
Момице,райковленчице, мари,
райковска чапкън девойко,
точь ми вино да пия,
да пием да се опием.
Да ти дам, момне ле, да ти дам,
моено кончь хранено
да ездиш, да се наездиш.
От село в село да ходиш,
на конче да са големиш.
От село в село га ходиш,
червенен байрек да носиш.
Да ти дам, момне ле, да ти дам
моена пушка шарена
да стреляш, да са настреляш.
Да ти дам, момне ле, да ти дам
моена сабя огнена
да носъш, момне ле да носъш,
да сечеш, да са насечеш.
Да ти дам, момне ле, да ти дам
моено лето гиздило,
да носиш, да са наносиш.
Юначе, лудо и младо,
йе не съм луда гидия
да ехам конче хранено,
да носем пушка шарена,
да сурна сабя огнена,
да носем руба юнацка,
ами сам мома хубава
да галъм, да са нагалъм.


http://www.youtube.com/watch?v=fRLz8oNkNnA


Мен ми е драчко
Мен ми е драчко /2
у вас да дойда
на стол да сьодна. /2
У вас да дойда
на стол да сьодна.
Моме ле, хубава, каматна,
тебе да гьодам, тебе да гльодам.

Тебе да гльодам, /2
ага ми шоташ в равнине двори,
в равнине двори.
А га ми шоташ в равнине двори.
Момне ле, хубава, каматна
в малка градинка, в малка градинка.

В малка градинка /2
Божур да береш, китка да правиш,
китка да правиш.
Божур да береш, китка да правиш.
Момне ле, хубава, каматна,
мен да го дадеш /2.

http://www.vbox7.com/play:3e12e8dd


Мила ми е, мамо, драчка ми е
Мила ми е, мамо, драчка ми е
Сивковскана, мамо, чоста гора /2
дет се рано, мамо, разлистнува, /2
рано, рано, мамо, по Гергьовден /2
и по-рано, мамо, по Благовец.
Мили ми са, мамо, драчки ми са
Сивковскине, мамо, малки моми
де се рано, мамо, рано стават
и се рано, мамо, пременуват.

http://vbox7.com/play:e24ccc54


Мари момице, червен трендафил
Мари момице, червен трендафил,
кайно продаваш вино и ракия?
Кайно продаваш вино и ракия,
не продаваш ли чорнине очи?

Не продаваш ли чорнине очи,
чорнине очи, белоно лице,
белоно лице, тьонкана снажка?
А бре юначе лудо и младо!

А бре юначе, лудо и младо,
чорнине очи са продадени.
Чорнине очи са продадени,
белоно лице веч заложено.

http://www.youtube.com/watch?v=Gs9zbDKt4xI


Момице мари хубава
Момице мари хубава
пуста дано си остани
вашана долна махало.
Чи има моми хубави
пък им са момци глупави,
не знаят моми да галят.
Чудем са, момне ле, мислем са,
дал да ти лейна харкоми,
дал да ти ройна плитчици.
Чудем са, момне ле, мислем са,
дал пителкине да скоцам
на твойно бело елече.
Юначе лудо и младо,
лейни ми лейни харкоми,
ройни ми ройни плитчици,
ам ми ни колни махало
и пителкине не гльодай
на мойно бело елече.

http://www.youtube.com/watch?v=kbrb-8b6Q70


Митро,Митро,кадон Митро
Митро, Митро, кадон Митро,
торнала е кадон Митра.

Торнала е кадон Митра,
от сарая на бунаря.

От сарая на бунаря,
студна вода да наточи.

Студна вода да наточи,
изгуби си коланчено.

Изгуби си коланчено,
коланчено, герданчено.

Ворнала са да го торси,
ворнала са кадон Митра.


http://www.youtube.com/watch?v=y9zHlxv6Fq0


Момне ле, мари, хубава
– Момне ле, мари, хубава,
кайно си тропкаш хороно.

Кайно си тропкаш хороно,
кой ще ти трупа платноно?

– Юначе, лудо и младо,
йе да си тропкам хороно.

Йе да си тропкам хороно,
майчо да трупа платноно.


http://vbox7.com/play:00b66082&al=1&vid=3566693