Песни Б

Борзала Ружка, борзала
Борзала Ружка, борзала,
борзала да са ожени /2
в големо село далечно.
Силом си Ружка дочека
една неделя да мине /2
у майка на гости да дойде.
На порти чука и рука:
-Излизай, майчо, отваряй,
Ружка е гладна и жадна!
Тури ми, майчо, свари ми
по-млочко чорна трахана
със масло кавардисана,
със сазмо каращисана.
Тачи ми, майчо, разтяни
мисирян топъл качамак,
стори му лочка в средона,
сипи му масло безсолно!
Та че са, майчо, отстъпи,
та си ма, майчо, погльодай -
да видиш Ружка как яде
майчина блага вечеря!


http://www.youtube.com/watch?v=AhA4UxnPMWw
http://www.youtube.com/watch?v=Oll4Ezlm_-0
http://vbox7.com/play:00437b30


Белила Гинка бело платно
Белила Гинка бело платно
Гино ле Гинке бело платно
бело платно и аглоци
Гино ле гинке и аглоци
Дваж го поти набелила
Гино ле гинке набелила
триж го е поти разпрострела
Гино ле Гинке разпрострела
Отдолу върви вакъл овчер
Гино ле Гинке вакъл овчер
та прекара сиво стадо
Гино ле Гинке през платноно
Та прекара сиво стадо
Гино ле Гинке през сиво стадо
та минова през платноно
Гино ле гинке през платноно.

http://vbox7.com/play:a549a9db


Бела съм, бела, юначе
Бела съм, бела, юначе,
цела съм света йогрела.
Един бе карлък останал
и той не щеше остана,
ам беше в могла утонал.

В моглана нищо немаше,
сал едно вакло овчарче.
Сиво си стадо пасеше,
с меден кавал свиреше,
кавален дума думаше:

Галени га са ни зьомат,
технону бално колко е
Галени га са ни зьомат,
технону бално де има.

http://www.youtube.com/watch?v=P6uDxMEg7o8


Бре Иване, бре чобане
Бре Иване, бре чобане,
сига стана три години,
как ми пасеш вакло стадо
в планинона, в равнинона.
Лю йе пасеш, пак ни плащаш,
дойде време да си платиш.
Дьо да сторим да ни плащаш
а дваминка да са зьомим!

http://vbox7.com/play:2887d03f