Песни Р

Радо, мари Радо
Радо, мари Радо, бела Радо,
пустине ти чорни очи, /2
чорни са чорни кат чиреши - /2
койно ги види за тех плаче,
койно ги види за тех плаче -
йе ги видех - йе заплаках.
Радо, мари Радо, бела Радо,
пустана ти тьонка снажка /2
тьонка е, тьонка - кат фиданка.
Койно та види за теб плаче,
йе та видех - йе заплаках.

http://vbox7.com/play:bf833afb
http://www.youtube.com/watch?v=gnHcDMOC0aY
http://www.youtube.com/watch?v=96Fd4IO0CAU
http://www.youtube.com/watch?v=2Kli_4cXEi4

Рипни Калинке
Рипни, Калинке, да тропнме,
да са пукат душманине, /2
хем и мойне, хем и твойне.
-Бре, юначе, лудо младо,
как да рипна, как да тропна, /2
га виж майка отде гльода!
-Ку та гльода, да та гльода -
тебе майка, мене баба,
Рипни, Калинке, да тропнме,
да са пукат душманине!
-Бре, юначе, лудо младо,
как да рипна, как да тропна, /2
виж бубайко отди гльода!
-Ку та гльода, да та гльода -
теб бубайко, мене дедо.
Рипни, Калинке, да тропнме,
да са пукат душманине!


http://vbox7.com/play:04f57374


Руфинка болна легнала
Руфинка болна легнала
на високана планина,
никой до нея немаше
сал стара и майчица.
Тя си Руфинки думаше:
- Руфинко, моя дощеро,
мила ли ти е рубана,
рубана още либено?
- Майчинко, мила и драга,
не ми е мило любено,
ам ми е мила диньоса,
че са е пролет пукнала,
всичко от земя излиза,
пък я ще в земя да влеза.
Иди ми, майчо, порукай
мижова Фатма да дойде,
да си и придам, майчинко,
моено либе да води,
моена руба да носи.

http://www.youtube.com/watch?v=s2q6iDMHSjk&feature=related


Разболела се Дойчица
Разболела се Дойчица
оти е ела, преела.
Оти е ела, преела
топло родопско чеверме.

Оти е ела, преела
топло родопско чеверме.
Оти е пила, препила
карловска люта ракия.

Дойчица дума, предума
върви ми иди рукните.
Моено любе хубаво
болкана да ми изцели.

Че яз съм болна легнала
от родопсконо чеверме.
От родопсконо чеверме,
от карловскана ракия.

http://www.youtube.com/watch?v=uiKL8O99Cs4