Песни С

Сноща си бехме, любе ле
Сноща си бехме, любе ле, на бунарен
на бунарен, любе ле, на чишмьъна.
Всички си думи, любе ле, издумахме,
една си дума, любе ле, забурихме.

Една си дума, любе ле, забурихме,
да та питам, любе ле, женена ли си,
да та питам, любе ле, женена ли си,
женена ли си, любе ле, главена ли си.

Нит съм женена, любе ле, нит съм главена,
айсе мисля, любе ле, да са женя,
да са женя, любе ле, тебе да взема.

http://vbox7.com/play:b246c744
http://vbox7.com/play:7d0e740e&al=1&vid=

Сьоднал ми е млад терзие
Сьоднал ми е млад терзие
млад терзие - абаджие.
Та льо крои, та льо шие
момин фустан, геверзиен.
Тальо крои, тальо шие
момин фустан, геверзиен.
От дол иде малка мома,
малка мома, бела Рада.
Тальо върви, тальо гльода,
тальо пита млад терзие.
Кому шиеш фусстан чекан,
фустан чекан геверзиен.
Теб го шия малка моме
да го носиш да са гизидш.
Да са пукат душманите
Хем и мойне, хем и твойне!

http://vbox7.com/play:62598847


Слана падна
Слана падна, Гане, слана падна.
По полено, Гане, ширинено.
Та попари, Гане, всичко цвете
всичко цвете, Гане, ран босилек.
Викна мома, Гане, та заплака
"Пуста да остане таз послана!
Пуста да остане таз послана
дето ми попари росни китки!"!

http://www.vbox7.com/play:c3b2bb18


Сос ма караш майчинко
Сос ма караш майчинко, сос ма момряш.
Доще време, майчинко, и за мене.
Доще време, майчинко, и за мене
и за мене, майчинко, да споминаш.

Запиши ма, майчинко, на вратана,
на вратана, майчинко, на портана.
Колчиш врата, майчинко, да йотвориш
и за мене майчинко да споминаш.

Запиши ма, тейко льо, на самаре,
на самаре, тейко льо, на куцакье.
Колчеш конче, тейко льо, да возсьоднеш
и за мене, тейко льо, да споминаш.

http://www.youtube.com/watch?v=KLz-W6u9e34

Сос ми грачи, бре гарванчо
Сос ми грачи, бре гарванчо, сос ми грачи
ам са моли, бре гарванчо, да си ми дойде,
да си ми дойде, бре гарванчо, лето пролето.
Да са листне, бре гарванчо, Деребаши,
да си ми торнат, бре гарванчо, йенкехеене,
да си ми дойде, бре гарванчо, моено любе,
йенкехеена, бре гарванчо, Митрю Мезолан.
Да си дойде, бре гарванчо, Митрю Мезолан,
чи го надумват, бре гарванчо, негова майка,
негова майка, бре гарванчо, мойне душмане.
Пак сме отколе, бре гарванчо, с него главени,
главени още, бре гарванчо, с порстен менени.

http://vbox7.com/play:f2710eba

Сноща съм гости имала
Сноща съм гости имала
цяла дружина юнаци.
В дворница ти съм сетила
и на рьод съм ги гльодала.

И на рьод съм ги гльодала,
кутри е юнак най-хубав ,/ 2
най-хубав и най-каматан.

Райковско вакло юначе,
най-хубаво, най-каматно, /2
то си байрека носеше.

http://www.youtube.com/watch?v=_22gZxXoUa4


Стоене, синко, Стоене
Стоене, синко, Стоене,
що ти са коне моршави?
Дали ги зоба не зобиш
Или ги вода не поиш?
Зоба ги зобам майчинко ,
старозагорска бела пщеница
и ги поем майчинко
с пиринска вода студена.

http://www.vbox7.com/play:63f72557


Стига ми са, момне ле, навдигай
Стига ми са, момне ле, навдигай,навдигай,
барем да ни та пузнавам.
Стига ми са момне ле навдигай, навдигай,
барем да ни та пузнавам, пузнавам.

Барем да ни та пузнавам, пузнавам,
чия си, мари, дощеря , дощеря.
Чия си, мари, дощеря , дощеря,
чи носиш чуждо гиздило, гиздило.

Корпана ти е лелина , лелина,
дришкана ти е чичина, чичина.
Пундрине ти са ляскати,ляскати,
а пък отдолу разпрати, разпрати.

http://vbox7.com/play:a5a271ba


Стига си ходил, сино льо
Стига си ходил, сино льо,
по села и по градове,
стига си логал момине,
момине, млади невести!
А фани да са ожениш,
доведи млада невеста
на седемнайсет години,
осъмнадеста фанала!
-Мале ле, стара майчинко,
когоно мислиш да зьома -
се ща бекярин да ходям,
пак нея нема да зьома!
Йе ша си зьома Маруда,
Маруда, мома хубава,
че ми е, мале, легнала
на мойсо кльото сърчосе

http://vbox7.com/play:bea38c4d


Сноща си минах, мале ле
Сноща си минах, мале ле,
през нашна долна махало,
долнана махало,
тамо си срьощнах, мале ле.

Моено порво любове.
Шеряна ризка носеше,
със бели ръкави,
със китка, майчо, на глава.

http://www.youtube.com/watch?v=YDtzG8ZfRwY


Стани са, Ружко, премени
Стани са, Ружко, премени,
стани са, Ружко, премени,
премени, Ружко, нагизди,
премени, Ружко, нагизди.

Та че си, Ружко, излязи,
та че си, Ружко, излязи,
на зеленоно ливаде,
на зеленоно ливаде.

http://www.youtube.com/watch?v=46gKFOqghm8