Песни Ш

Шинко льо
– Шинко льо, мари хубава,
къде си, Шинке, торнала
къде си сама торнала
низ сова росно ливаде?

– Торнала съм си, торнала
нах Драма, нах касабона
сам сама да са продавам,
сама пахона да тросем.

– Шинко льо, мари хубава,
колко ти струва пахона,
колко ти струва пахона,
пахона и жеремьона?

– Юначе, лудо и младо,
пахона ми е скопичка –
осемнадесте хиляди
и дванадесте стотини!

– Шинко льо, мари хубава,
дьо(дай) да го, Шинко, сториме
пахона да ти наброем,
дваминка да са зьомиме!

http://www.youtube.com/watch?v=JyCKXnntq10