Песни А

Абре юначе каматно
Абре юначе каматно
каква ми найде махано?
Каква ми найде махано
та са от мене отказа?

Бела ли не съм черночка,
тьонка ли не съм височка,
руба ли не съм донела,
донала и докарала?

Ти си ми любе донела,
донела и докарала.
Ам си та майка не рачи
оти лтъне не носиш.

Ам си та майка не рачи
оти алтъне не носиш,
оти алтъне не носиш,
алтъне, бели грошове.

http://www.youtube.com/watch?v=T-mGyX_BmW0&feature=related


Аман си рекох, майчинко
– Аман си рекох, майчинко,
от сова чапкън девойка.
Триж хи съм нишен провадал
и трижкуш ми го е вращала!

Учи ма, майчо, научи,
как да измамя момана!
– Учам та, сино, преучам,
авла ти межо ша свира

Авла ти межо ша свира,
в горна и долна махало
и нея исли да рюка,
пък ти са, сино, премени.

Пък ти са, сино, премени,
със аблино ти гиздило,
та си я хитро измами
и я невеста направи.

http://vbox7.com/play:82a3da01&r=emb