Песни Г

Гайдине свирят
Гайдине свирят на хорищено,/2
хоро се вие на три каркеля./2
Порвоно хоро мома го води,/2
мома го води с корпа го корши./2
Второно хоро юнак го води,/2
юнак го води с сабя го корши./2
Третоно хоро старец го води,/2
старец го води с бастунь го корши./2

http://vbox7.com/play:d946f1dd&al=1&vid=

Гайдана свири - гелски вариант
Гайдана свири, хоро се вие,
гайдана свири, хоро се вие,
хоро се вие, мома го води,
хоро се вие, мома го води.

Отде я видя лудо и младо,
отде я видя лудо и младо,
аглок й дава, корпа да взьоми,
корпа да взьоми, хоро да води.

http://www.youtube.com/watch?v=zI8kubL9_Mk


Глава ли те боли, сино мой
Глава ли те боли, сино мой,
глава ли те боли,
или половина, сино мой,
или половина?
Не ма глава боли, мамо ма,
не ма глава боли.
Сърцено ма боли, мамо ма,
сърцено ма боли.
За снощнана вечер, мамо ма,
за снощнана вечер.
Заглавило са е, мамо ма,
мойно порво любе.
На лъжа ми би ще, сино мой,
на лъжа ми би ще.
Каква лъжа ми е, мамо ма,
каква лъжа ми е.
Двори разметени, мамо ма,
двори разметени,
порти разтворени, мамо ма,
порти разтворени.

http://www.youtube.com/watch?v=UkEDXCsgNh0


Горице, ситна, зелена
Горице, ситна, зелена,
йе съм на тебе верувал,
йе съм на тебе верувал,
пък ти си била неверна.

Пък ти си била неверна,
неверна, горо, лъжовна,
в тебе ма, горо, хванаха,
назад ми роки ворзаха.

В тебе ма, горо, хванаха,
назад ми роки ворзаха,
назад ми роки ворзаха,
напреж ми потен казаха.

http://vbox7.com/play:608987ac