Песни П

Префоркало е пиленце
Префоркало е пиленце
през Рожен, през Карабалкан
Гльодай го, Радо, варди го,
де ще пиленце да стопи.
Стопило ми я стопило
в сряде ми село Райково /2
и си за Рада питаше:
-Къде е Рада Радюва,
главена ли е, или не?
Рада се борже сетила
и си на майка думаше:
-С ъбирай, майчо, събирай
Радина кумаш премяна / 2
Я ща с пиленце да ида.
-Радо, майчина дощеро,
къде ще със пиле да идиш, /2
ага си Рада Радюва!
-Мале ле, стара, мале ле,
и ти беше Шинка Попова
и ти ми, майчо, отиде
във четри кощи Писанце / 2
заради Рада Радюва.

http://www.vbox7.com/play:cfdd66f2Пустоно лудо и младо
Пустоно лудо и младо
ище ми, майчо, армаган.
Ище ми, майчо, армаган,
бело со лице да му дам.
Дали да го дам, чи как да го дам
га ма майка гльода от там.

Пустоно лудо и младо
ище ми, майчо, армаган.
Ище ми, майчо, армаган,
чорни си очи да му дам.
Дали да ги дам, чи как да ги дам
га ма бубайко гльода от там.

Пустоно лудо и младо
ище ми, майчо, армаган.
Ище ми, майчо, армаган,
тьонка си снажка да му дам.
Дали да я дам, чи как да я дам
га ще я стори дармадан.

http://www.youtube.com/watch?v=gRkphlwikt8


Покачила сей Тудора
Покачила сей Тудора /2
На люляк китки да бере/2
Пр. Тудоре ле малкай моме
Хубава моме, гиздава моме.
Дуйнаха силни ветрове/2
Падна Тудора от люляк/2.
Пр.
Падна Тудора от люляк/2
Счупи си десна ръчица
Свийна си лева ножица.
Падна тудора от люляк
Счупи си десна ръчица.

http://www.youtube.com/watch?v=7C9B3jXnyLQ


Пейни ми, пейни, Петкано
Пейни ми, пейни, Петкано
низ сая гора зелена,
низ сая вода студена.
Как да ти пейна, любе ле,
сая е гора хайдушка –
тука е Петко войвода
с негова верна дружина
ни дава пиле да форкне,
камо ли турчин да мине.

http://vbox7.com/play:07d94750
http://vbox7.com/play:f791c93f


Пауне форкат
Припица слончице отгоре,
шумьот длибокине дере.
Дечинки рипкат и са борят,
хайванковене са добре.

Пауне форкат (2)
рой, рой, рой, ройна ми росна девойко (2)

Туф всичко борза като в поща,
и само бабици айляк.
На слончицено там са пощят,
и тросят за ногине лек.

Пауне форкат (2)
рой, рой, рой, ройна ми росна девойко (2)

И ако пиленце прифорка,
през границана да къльве.
С тукмак ша му строшим ногине,
и ша му турим букае.

Пауне форкат (2)
рой, рой, рой, ройна ми росна девойко (2)

И пролето е вейке тува,
и пиленце хаво реди.
И торнало е всичко живо,
соц капитализма да гради.

Пауне форкат (2)
рой, рой, рой, ройна ми росна девойко(2)

И крамолана пак зафана
в народноно събрание.
Вашта мама депутатска,
ша ви измътим досие.

Пауне форкат (2)
рой, рой, рой, ройна ми росна девойко (2)

А пък Стоянчо Александров
има тунчана глава.
Със добавената стойност,
на първа пролет са насра.

Пауне форкат (2)
рой, рой, рой, ройна ми росна девойко (2)

И житцено кой пак изнесе,
от наща хубава страна.
Друг министър да са готви,
не щем ний Чичибаба.

Пауне форкат (2)
рой, рой, рой, ройна ми росна девойко(2)

http://vbox7.com/play:fb64375b


Планино, стара планино
Планино, стара планино,
карамаджерска пущино,
сига си пълна и равна
с карамаджерски хайдуте.
С карамаджерски хайдуте,
със Чавдар страшен хайдутин!

http://vbox7.com/play:b02da659