Песни И

Излези Мехметь, погльодни
Излези Мехметь, погльодни,
твойна малка дощера,
твойна малка Фатминка,
как седи скут Осману,
как пие люта ракия,
как яде жольти стафиди!
Самичка си го извада
от аленине поесе.
Излезе Мехметь,погльодна
да види кена,да види,
стафидине беше изела,
ракиена бе изпила.
Йонен жамадан разкопчен,
шалъм шалваре свалени.
Жамаданан бе разкопчен,
зам да са радва Фатминка.
Шалваре беха свалени,
зам да е льосно Осману.

http://www.youtube.com/watch?v=1oUW8WoCtIs

Изплела съм ти, Мехмеде
Изплела съм ти, Мехмеде,
два чифта бели чорапе,
два чифта бели чорапе,
аднине ти да наденеш.

Дручкине, Мехмет, да дадеш
на твоен бюлюкбашия
та да та пусне, Мехмедьо,
два деня напреш другине.

Т а да та пусне, Мехмедьо,
два деня напреш другине,
два деня напреш другине,
два деня напреш байрема

Че ми са вейке додело
сама самичка да легам,
сама самичка да легам,
сама самичка да ставам.

http://vbox7.com/play:b207237a


Излел е Дельо хайдутин
Излел е Дельо хайдутин,
хайдутин енкесаджие,
с Думбовци и с Караджовци.
Зарочал Дельо, пурочал
даридерскимнем аене,
аене кабадайлие.
-В селоно имам две лели,
да ми ги не потурчите,
да ми ги ни почорните,
чи га си слезам в селоно,
мночко щат майки да плакнат,
по-мночко, млади невести.

http://www.youtube.com/watch?v=7lJYq6bjHTQ


И йе ща майка ти излога
Ти рече, момне ле, зьота ще, мари
йе ща майка ти излога,
йе ща майка ти излога, мари
за глава корпа шерена.

И тетка ти ще излога, мари
със фюлджен бела ракия.
Пък теб ща, момне ле, излога, мари
със аднож погляднуване.

Пък теб ща, момне ле, излога, мари,
със аднож погляднуване,
със аднож погляднуване, мари,
и със дваж продумуване.

http://www.youtube.com/watch?v=O4OKzXdB180
http://vbox7.com/play:6f297df6