Песни В

Василе, любе, Василе
Василе, любе, Василе,
каква ми найде махано?
Каква ми найде махано,
Та са от мене отказа?

Очи ли немам да гльодаш,
лице ли немам да любеш?
Лице ли немам да любеш,
снажка ли немам да коршеш?

Очи ли немам да гльодаш,
лице ли немам да любеш,
снажка ли немам да коршеш,
та са от мене отказа.


Вий чули ли сте
Вий чули ли сте, видели сте, мари,
какво е ново станало?
Какво е ново станало, мари,
в Широка лъка голема?

Какво е ново станало, мари,
в Широка лъка голема?
Триста са гайди писнали, мари,
Шишкова гайда най-йесна.

Шишкова гайда най-йесна, мари,
гайдана свири, говори.
Гайдана свири, говори, мари,
слушайте мало и големо.

Слушайте мало и големо, мари,
ако със любе не взьомим,
ако със любе не взьомим, мари,
все ща бекерин да ходя.

http://www.youtube.com/watch?v=1F4gRxSUHtw&feature=related


Везала Рада бели ръкави
Везала Рада бели ръкави,
бели ръкави, чорна коприна.
Ой Радо, Радо, ой бела Радо,
ой Радо, Радо, ти бела Радо.

Чула е Рада гайда да свири,
хвърлила Рада бели ръкави.
Ой Радо, Радо, ой бела Радо,
ой Радо, Радо, ти бела Радо.

Нарами Рада бели харкоми,
отиде Рада за бистра вода.
Ой Радо, Радо, ой бела Радо,
ой Радо, Радо, ти бела Радо.

http://www.youtube.com/watch?v=fQ_qPEPsW20&NR=1