Песни Л

Лисни са, горо, спуши са
Лисни са, горо, спуши са
да скриеш ,горо, Мехметя.

Да скриеш, горо, Мехметя,
Мехмет е сторил кабахать.

Мехмет е сторил кабахать
Бела е Минка съсякъл.

Бела е Минка съсякъл
ат упар страна селоно.

http://www.youtube.com/watch?v=QqzNc4tys2w
http://www.youtube.com/watch?v=ywZav9m_zBU&feature=related


Личко льо, Станювичкина
Личко льо, Станювичкина,
да мога да та измаме,
от кощи да та изведа,
да си та, Личко, отведа
в летнана гора зелена!
Там жъ та, Личко, попитам
кому си нашан вращала,
кому си на пук думала.
Юначе лудо и младо,
он беш до сга ворнала
и друг са сгада да дойдъ,
и него мислем да ворнам,
та теб ли жъ да та зьома?
Йе жа да зьомам да зьомам
Стойкоскъ чернок Васила,
дено е мене прилика
в бело коначе да сеге.

http://www.youtube.com/watch?v=_VZety5Q6lY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KCyk5bCKyL8&feature=related