Песни К

Коньо, коньо, хранен коньо
Коньо, коньо, хранен коньо,
хайда, коньо, да идиме.
Хайда, коньо, да идиме
дено бехме снощна вечер.

Дено бехме снощна вечер,
снощна вечер на вечеря,
че там има дор три моми,
дор три моми хубавици.

Порвана ми на диван седи,
вторана ми карфиол вари,
третана ми кон разведа,
кон разведа и разпитва.

Коньо, коньо, хранен коньо,
женен ли е твой сайбиен?
Женен ли е твой сайбиен,
женен ли е, главен ли е?

Не е женен, не е главен,
сега мисли да са жени.
Сега мисли да са жени,
да са жени, теб да взьоме.

http://87.121.59.2/play:807b4223
http://www.youtube.com/watch?v=aCf9ZXo2D4k


Карамфилко, билбирко
Карамфилко, билбирко, ти червена ябълко,
ти са, джанъм, хваляше, хем хваляше, форляше,
че ми вино не пиеш, вино и бела ракия, /2
пък на вино миришеш - с кого си, мари, пийнала?
-А бре лудо и младо, снощи гости имехме,
мен ма майка проводи във зимнана зимница /2
във тьовнана тявница вино й ракия да точа,
та ми изгасна бурнона та изпуснах бочвана,
та ми вино попорска, та на вино мириша.

https://www.vbox7.com/play:bb04fcbe


Карай, майчо
Карай, майчо, кого караш -
мене, майчо, немой кара;
мен е мома одражела,
одражела, омиляла
кайно китка перунишка,
от Загоре донесена,
през бял Дунав пренесена,
у дома е донесена.
Във градинка разсадена,
във градинка до калинка,
до калинка във падинка.

Кара ли та, Руске ле
Кара ли та, Руске ле,
твойна стара майка.
Нe ма кара, батько льо,
йен ма рано буди,
та ма праща, батько льо,
на Дунав на вода.
Пък йе не знам, батько льо,
Дунав отде тече.
Дунав тече, Руске ле,
oт горе надолу.
Дунав тече, Руске ле,
oт горе надолу
и се влива, Руске ле,
вав Черноно море.

http://www.youtube.com/watch?v=W_N901FZjsE
http://vbox7.com/play:e86098bb


Кожильо писан и шерян
Кожильо писан и шерян,
на мижона са рюкали.
На мижона са рюкали,
срьощу срьошнана махало.
Дену са сбират момине,
момине и юнацине.
Момине тьонку да предот,
юнаци с гайди да свирят.

http://vbox7.com/play:4f248b2d

Китка ти вием, юначе
Китка ти вием, юначе,
с моине тьонки порсткове,
китка ти хабер провадам -
в неделя ми е сватбана, /2
в четвъртък ранко да дойдеш /2
нишенан да си разделим /2
твоену твое да си е,
моену халал да ти е!

http://www.vbox7.com/play:ad57777b