Песни О

Отишол ми е караджа
Отишол ми е караджа
каракадийо на двори.
Каракадийо на двори,
та му е фанал два сина.

Та че е рочел, порочел
носим ти здраве кадийо.
Да ми кадийе проводи
мечкина коже с алтоне.

Да ми кадийе проводи
мечкина коже с алтоне.
Мечкина коже с алтоне,
вакльова коже грошове.

Да си му пусна два сина,
два сина, два челебийе.
Отишол ми е Караджа,
каракадийо на двори.

http://vbox7.com/play:66cc9c15
http://vbox7.com/play:6ea6fe32


Отишла ми е станина майка
Отишла ми е станина майка
на станенине йодри кьошкьове.
Не ми е нашла Стана дощеря,
най ми е нашла китка ройната.

Припела са е станина майка:
Ой Стано,Стано моя дощерьо.
Дали е Стана в поле гъркина
или е Стана турска робиня?

Нито е Стана в поле гъркина,
нито е Стана турска робиня.
Най ми е Стана в гора отишла,
в гора отишла байрак развяла.Оти ми плачеш бубайко
Оти ми плачеш бубайко,
оти ми в солзи преливаш.
Как да не плачем, дощеро,
каква сай пролет пукнала.
Всичко ми са е цветнало,
всичко йот земя излиза.
Пък ти си болна легнала
равнички девет години.

http://www.vbox7.com/play:863c06fe
http://www.vbox7.com/play:a4413ff0


Оти ма даде,майчинко
Оти ма даде,майчинко
на сайе пуста будала\2
дено са нищо ни сета

Бузки му давам да люби
пък то са назад обръща
снажка му давам да корши
пък то са стега да бега

Вечеру легам нивеста
със разкопчено елече
вутирну ставам моминка
със закопчено елече

Ам си му майка рукаше
вземи си,синко,отведи\2
твойеса млада нивеста.

http://vbox7.com/play:c69b5c70


Остани сбогом, Стара планино
Остани сбогом, Стара планино,
остани сбогом и ни прощавай.

Опасохме ти трева зелена
и ти изпихме вода студена.

Идете сбогом, млади овчери,
здрави идете – здрави елате.

Ян кехайена – здрав дано иде,
здрав дано иде – болен да дойде.

Че ми окорши млади фиданки
да си ми храни стари еркичи.

http://vbox7.com/play:e550012a
http://www.youtube.com/watch?v=jYXk4p4V65o


Ой, чобан, чобан, карагьоз чобан
– Ой, чобан, чобан, карагьоз чобан,
добре ми дошал, карагьоз чобан,
добре ми дошал, карагьоз чобан,
да си та черпям вино, ракия.

– Ой моме, моме ти малка моме,
я не сам дошал вино да пия,
я не сам дошал вино да пия,
вино да пия, люта(бела) ракия.

Най ми съм си дошал тебе да искам,
тебе да искам от стара майка,
тебе да искам от стара майка,
от стара майка, от стар бубайко.

– Ой, чобан, чобан, карагьоз чобан,
аз имам, чобан, сестра по-стара,
аз имам, чобан, сестра по-стара,
сеста по-стара, лефтери братя.

http://www.youtube.com/watch?v=b1ClmDz0n-Y


От мед ли ти са устана
– От мед ли ти са устана, момне ле,
от червен невен очинки,
та не смейш да ми продумаш, момне ле,
ни в очи да ма погльоднеш?

– Как да ти дума продумам, юначе,
как да та в очи погльодна –
майка ми лежи, умира, юначе,
бубайко в равноно поле!

– Майка ти дано не стане, момне ле,
бобо ти дано не дойде,
самички дано останем, севдице,
дваминка да са зьомиме!

http://www.youtube.com/watch?v=3Q6zdUX-hs8